Braamspunt" /> Braamspunt"> Braamspunt">

Maandag 25 MEI 2015 Vrije en Algemene Verkiezingen in Suriname.

De Vlag van Suriname simuleert een natie in disharmonie (red. Braamspunt)

Maandag 25 MEI 2015 Vrije en Algemene Verkiezingen in Suriname.

Opmars van de oppositie, vliegramp, Suriname houdt zijn adem in

 

Vandaag ben ik vroeg ‘smorgens gestart met het verslaan van het verloop van de verkiezingen in Suriname. De meteorologische dienst heeft voorspelddat er kleine regenbuien zullen voorkomen gedurende de geheledag. Mevrouw.Mr. van Dijk -Silos wordt geïnterviewd door radio Apinti en verklaart dat er al vanaf 6 uur ‘smorgens kleine onregelmatigheden worden gemeld bij de stembureaus. Bij enkele stembureaus zijn de voorzitters van het stembureau laat aangekomen en ontbraken de stembiljetten waarop de burgers dienen te stemmen. De laat geopende stembureaus zullen ook later dan 19.00 uur algemene sluitingstijd moeten sluiten, aldus de vermoeide OKB voorzitter. Een groot aantal ambtenaren dat buiten het stem bureau dienst moet doen,is niet in staat zich te laten machtigen door derden. Deze burgers kunnen niet stemmen, wat eigenlijk een wettelijke onvolkomenheid is. Voorts blijkt dat er circa 60.000 stemkaarten niet zijn uitgereikt of opgehaald. Bij de vorige verkiezingen in 2010 bleken 30.000 stembiljetten niet te zijn gebruikt. Opgrond van deniet opgehaalde stemkaarten tot nog toe lijkt dat bij deze verkiezingen en veelmeer dan 30.000 stembiljetten niet te zullen worden gebruikt.Het electorale opkomstpercentage zal hoger liggen bij deze verkiezingen. De sfeer in de stad Paramaribo is rustig doch ook grimmig, vanwege het agressieve gedrag van de NDP aanhang die overall luidruchtig van zich doet horen. De NDP-propaganda domineert het straatbeeld.Bij de stemlokalen vindt er luidruchtige ranzige intimidatie plaats van NDP propagandisten.Het is opvallend dat de oppositionele partijen zich zeer kalm houden; hun propaganda materiaal is nauwelijks zichtbaar. Om 11uur ‘s morgens viel de eerste regenbui. De algemene sfeer in het land wordt overschaduwd door een mogelijke vliegramp van een particulier helikopterbedrijf. De piloot van Embrics wordt al enkele dagen vermist in het gebied van de Tafelberg in Zuid Suriname. In het toestel zaten 2 passagiers. De helikopter verkeerde in zwaar weer en er is niets meer vernomen van de rampvlucht.Collega-luchtvaartmaatschappijen houden zoekacties in het vermoedelijke rampgebied. De inzittenden waren personen die i.v.m. de verkiezingen het binnenland hadden bezocht en naar Paramaribo terugvlogen. Bij het schrijven van dit bericht zijn er nog 6 uren te gaan voor de stembusgang. Er zijn tot nog toe geen ongeregeldheden vermeld. De president met zijn NDP hebben de verkiezingsregels als eerste overtreden Vanaf 12 uur ‘s nachts   was het  verboden politieke massameetings te houden. Op dat moment was de NDP massameeting in OCER in de dr.Benjaminstraat, nog in volle gang en bestormden horden NDP-ers de binnenstad na afloop van de bijeenkomst. De massameeting  op zaterdagavond  23 mei van de V-7  met zo’n 10.000 bezoekers,  was zoals het betaamd op tijd (23.00 uur ) afgesloten. De laatste V-7 bijeenkomst had een ordelijk verloop en de sfeer was warm tussen burgers uit alle cultuurgroepen van Suriname. Suriname houdt evenwel de adem in voor de verkiezingsuitslag, die vanavond rond 23 uur Surinaamse tijd bekend zal zijn volgens de organisatoren.

Op weg naar het centrum van de Pertjajah Luhur waar ik een afspraak heb zieikbij verscheidene stembureaus een eenzijdig beeld van NDP fanatiekelingen die bij de toegang tot de stembureaus dominant aanwezig zijn en luidruchtig van zich doen horen. Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van een ondemocratisch bewind?  Morgen 26 mei is de definitieve verkiezingsuitslag bekend.  In het buurland Guyana  vonden de verkiezingen plaats op 11mei j.l. en  won de oppositie de verkiezingen met een nipte voorsprong van een zetel. Hierdoor kwam een eind aan een 23 jaar lang bewind van de linkse PPP-regering Ramotar. Veel lijkt erop dat Suriname ondanks krampachtig verzet van de zittende regering, hetzelfde te wachten staat en het volk zal kiezen voor verandering. Maar in Suriname lijkt niemand zich te willen wagen aan een voorspelling, daar op het laatste moment de publieke opinie drastisch aan het veranderen was in het voordeel van de oppositionele V-7 coalitie.

ANS Press Agency Maandag 25 mei 2015 Paramaribo/Suriname.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*