Braamspunt" /> Braamspunt"> Braamspunt">

“Man van het moment ” Henck Arron

Henck Arron

Boeken & titelspeurwerk

 

Henck Arron
Henck Arron

 

 

 

 

Peter Meel
Peter Meel

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een man van het moment” 

Op maandag 24  november verscheen van de hand van de historicus Peter Meel (1959)een opmerkelijk forse biografie van de Surinaamse HenckArron. Peter Meel is een kenner van de Surinaamse politieke geschiedenis. Hij heeft jaren- literatuurstudie en interviews met personen- voorbereiding besteed aan dit boek als onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Van zijn hand verschenen “ Op zoek naar Surinaamse normen”; Nagelaten geschriften van

Jan Voorhoeve (1950-1961) en Tussen autonomie en onafhankelijkheid.Nederlands-

Surinaamse betrekkingen 1954-1961.

De uitgever schrijft over de inhoud: Henck Arron (1936-2000), sleutelfiguur in de Surinaamse politiek, diende zijn land als voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), parlementslid, minister-president en vicepresident. In 1975 stond Arron aan de wieg van de onafhankelijkheid van Suriname en sloot hij een verdrag met Nederland dat voorzag in de beschikbaarstelling van omvangrijkefondsen voor de ontwikkeling van de republiek. In 1980 maakte een staatsgreep een einde aan zijn regime. Arron bracht een periode in gevangenschap door en zette zich na zijn vrijlating in voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat. In 1990 namen militairenechter voor de tweede keer de macht in het land over. Zijn rentree in de politiek eindigde zo in een ontgoocheling. Onderzoek in Surinaamse en Nederlandse archieven en interviews met meer dan honderd informanten hebben geleid tot een levensbeschrijving die inzicht geeft in de mens en politicus Arron, zijn gevoelens en gedachten, ambities en idealen, triomfen en nederlagen. 

Copyright © 2014 Uitgeverij Prometheus•Bert Bakker, All rights reserved. 

Peter Meel Man van het moment Paperback, ca. 768 pagina’s 

Prijs: ca. € 49,95 ISBN: 978 90 351 4236 7 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RonitPalache, Uitgeverij Prometheus·Bert Bakker.Telefoon: 020-6241934.

E-mail: r.palache@pbo.nl. e-mailen naar publiciteit@pbo.nl.Prometheus·Bert Bakker, Afdeling Publiciteit,Herengracht 540, 1017 CG Amsterdam.

ANS persbureau 25 november 2014

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*