Braamspunt" /> Braamspunt"> Braamspunt">

Officiële uitslag Suriname verkiezingen 2015 laat op zich wachten

Officiële uitslag Suriname verkiezingen 2015 laat op zich wachten

Fraudebestendigheid van organisatoren blijkt  fragiel

Na ruim een week hertellen is pas de helft van de stemmen van district Paramaribo herteld. Verwacht wordt dat er niet veel veranderen zal aan de nu al bekende officieuze uitslag. De NDP heeft de verkiezingen gewonnen met 26 zetels van de 51 en dat zal zo blijven. Het draagvlak van de nieuwe regering bedraagt ongeveer 1/3 van de bevolking. Het verouderde kiesstelsel in Suriname echter vertaalt de verhoudingen onder de kiezers niet evenredig. Zo blijkt dat de oppositionele partijen van de V-7 combinatie totaal over het geheel genomen meer stemmen (139.395 ) hebben gehaald dan de winnaar NDP (116.662). Er heeft 27,45 % van het kiezerspotentieel niet gestemd.

Chaotische hertelling

Vreemd is het gegeven dat de organisator en winnaar van de verkiezing een hertelling heeft geëist en zichzelf die ook heeft toegewezen. Stembus 16, van de wijk waar de president zijn stem heeft uitgebracht (Blauwgrond) was zelf een poos zoek. Bij het hertellen zijn tot nog toe slechts minimale verschillen geconstateerd, die volgens de autoriteiten te wijten zijn aan menselijke telfouten. De oppositie V-7 ergert zich mateloos aan de geheimzinnige gang van zaken, die doet vermoeden dat er zaken verdoezeld worden of dat men wil sleutelen aan de officiële einduitslag. De 26 behaalde zetels door de NDP zijn niet toereikend om de president in de Assemblee te kiezen. Nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden hebben zich kritisch uitgelaten over de bereidheid in kringen van de V-7, met name bij Paul Somohardjo van de PL, om bij een tekort aan kiesmannen in de VVV, uit hoofde van efficiency mee te werken aan de herverkiezing van president Desi Bouterse in de Nationale Assemblee.

Wettelijke tekortkomingen

Emile-Wijntuin-in-2010.-Foto-RNW
Emile Wijntuin
Arnold-Kruisland.-Foto-Dagblad-Suriname
Arnold Kruisland

 

 

 

 

Andermaal blijkt in de praktijk heel wat mis te zijn met de Surinaamse grondwet m.b.t. procedurele zaken rondom het presidentschap. Zo blijkt volgens juristen dat de president zelf niet mag meestemmen bij de eerste vergadering van de Nationale Assemblee, waardoor de regeerploeg al vals zal starten met 25 stemmen (26-1)en assistentie nodig zal hebben van een van de politieke partners. Het presidentieel stelsel in Suriname verschaft de president verregaande bevoegdheden en er is geen enkele mogelijkheid de president tussentijds af te zetten. De definiteive uitslag wordt in de derde week na de verkiezingen verwacht, wat een record in neg. zin betekent voor de winnende organiserende partij NDP. Mastodonten zoals Emile Wijntuin(PSV)  Arnold Kruisland (NPS) prominente politici en opiniemakers lieten zich misprijzend uit over de tendentieuze berichtgeving van overheidswege en de chaotische wijze van hertellen.

 

Uit Dagblad van Suriname:

34% bepaalt voor Suriname

28-05- 2015

Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar eindelijk is kiesdistrict Paramaribo ook afgerond. Op basis van de voorlopige resultaten blijkt dat de NDP in Paramaribo 9 zetels krijgt. V7 komt op 6 zetels, terwijl AC en DOE goed zijn voor elk 1 zetel. V7 heeft geen zetels behaald in Para, Coronie, Marowijne en Brokopondo. De NDP daarentegen heeft in alle districten zetels gehaald. Van de 352.970 stemgerechtigden besloten 96.057 hun stem niet uit te brengen, hetgeen neerkomt op 27,45%. Op de NDP hebben totaal 116.662 personen gestemd. De totale oppositie vergaarde 139.395 stemmen. Als dit aantal wordt opgeteld met degenen die niet hebben gestemd, komt dat op 236.302 stemmen. Dit is dus het aantal dat niet op de NDP heeft gestemd en staat gelijk met 66%.
Op de NDP hebben gestemd 116.662 stemmers en dat is gelijk aan 34% van de stemgerechtigden in Suriname. Dit betekent dat de volgende regering in Suriname gevormd zal worden door een minderheid van 34%.”

ANS persbureau/ braamspunt.com@gmail.com Paramaribo 2 juni 2015

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*