Braamspunt" /> Braamspunt"> Braamspunt">

SURINAAMSE GENEALOGIE HET BOEK SRANAN FAMIRI

Sranan Famiri (bron bol.com)

Sranan Famiri, Waardevol boek over Surinaamse genealogie

Onlangs verscheen van de hand van Pieter Bol en Jean Jacques Vrij, Sranan Famiri. Het boek is uitgegeven door de stichting Centraal Bureau voor Genealogie te den Haag. Aan de inhoud van dit nuttige boek werkten ook mee Radjinder Bhagwanbali,                 William Man A Hing, en Hariëtte Mingoen. De schrijvers zeggen dat genealogie een prachtige manier is om met geschiedenis bezig te zijn. Aan de hand van interesse voor het familieverleden leert men over het nationale verleden van Suriname en Nederland. Teleurstellend is de inhoud, als men op zoek is naar familienamen en verwijzingen naar de familiestructuur bij  het binnenkomen van Suriname. Zo is het boek ook niet bedoeld. De vlot geschreven tekst is meer een handleiding voor diegenen die zelf op zoek zijn. Er staan waardevolle adviezen in en er worden archieven genoemd en toegelicht. Bijzonder mooi zijn de illustraties, familiefoto’s, die een apart tijdsbeeld verschaffen. Twee probleemvelden komen duidelijk naar voren. De marginale positie van de inheemsen (Indianen en Afrikanen). Familiegeschiedenissen van deze twee groepen zijn grotendeels niet schriftelijk vastgelegd op de aantekeningen en administratie van missionarissen, kerk en zending na. Het andere ‘probleemveld’ is de uitermate nauwkeurige en transparante registratie van de  familiegeschiedenis van de bovenlagen van de Surinaamse gemeenschap. Dit gegeven is universeel en logisch omdat de gefortuneerden als eersten foto’s maakten en particulier familiegeschiedenissen vastlegden. Het gevaar is dat men de genealogie uitsluitend vanuit de optiek van de machtsstructuur gaat bezien. Bijvoorbeeld, overdreven veel aandacht voor de rijke zwarte vrouw die niet kon trouwen met een blanke en geen aandacht voor de indiaan die van de pater een naam kreeg omdat hij weigerde de moeilijke indiaanse namen te leren. Helen Burleson heeft eens op deze kloof gewezen, dat door ontbrekende registraties, archiefmateriaal van de sociaal lagere strata, de veelal mondeling overgedragen familiegeschiedenis van de middenklasse bijzondere waarde heeft in Suriname. Via de sterke Surinaamse families uit de middenklasse is men veel te weten gekomen over de armere families. De schrijvers worstelen ook met de typisch Surinaamse omstandigheden bij naamsveranderingen door adoptie, erkenning, huwelijk , concubinaat, informele verbintenissen die het zoeken kunnen bemoeilijken of  op een verkeerd spoor kunnen brengen. Het neutraal bezig zijn met de familiegeschiedenis is niet alleen van belang voor de nationale geschiedschrijving het blijkt verrassend een zeer solide invalshoek, een  niet etnische benadering te zijn van de demografische opbouw van het Surinaamse volk. Hier ligt ook het belang van dit boek dat de bronnen aangeeft waar de familiegeschiedenis te vinden is en daardoor een gelijkheidsbeginsel schept om de Surinaamse geschiedenis te herschrijven door Surinamers zelf. Sranan Famiri, Pieter Bol, Jean Jacques Vrij, Centraal Bureau voor de Genealogie. Den Haag 2009. Het is deel 5  Suriname, van de serie: Voorouders van Verre. In elke goede boekhandel te bestellen. Prijs: €17,50.

ANS Persbureau  november 2009  braamspunt.com@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*