Braamspunt" /> Braamspunt"> Braamspunt">

Suriname Verkiezingen 2015 Groot principe-voorbeeld voor Suriname: SOLIDAIRE JAVAANSE CULTUURGROEP STEMDE NIET OP DE NDP

Soekarno zijn les aan de wereld: "Eenheid in verscheidenheid" groot aantal eilanden met een grote bevolking (Foto Bron: penasoekarno wordpress)

Groot principe-voorbeeld voor Suriname:

SOLIDAIRE JAVAANSE CULTUURGROEP STEMDE NIET OP DE NDP

Feiten zijn feiten. Bij de Suriname verkiezingen van 25 mei 2015 is gebleken dat de verdeel en heers strategie van president D. Bouterse ten opzichte van de Javaanse cultuurgroep faliekant gefaald heeft.  Het grootste deel van de Javaanse cultuurgroep stemde op de Pertjajah Luhur, die tegen de verdrukking in 5 zetels behaalde..

Deze partij kan met recht de claim leggen op de politieke stem te zijn van de Javaanse cultuurgroep in Suriname, in weerwil van allerlei leugens die over de PL en haar leider Paul Somohardjo verteld werden en worden met het doel: imago beschadiging. De zogenaamde Javaanse ‘ stemmen trekkers’ binnen de NDP, met name figuren als de ex- KTPI splijtzwam Wangsabesari -vergaarden minimale aanhang. Dit marginale beeld van  Javanen die gestemd hebben op de NDP, is ook te zien bij de AC/ABOP combinatie(Nain; 273/Wongsokarijo 13 stemmen, een gênant minimum). Samen hebben deze winnende partijen (NDP en de ABOP/AC) slechts enkele honderden Javanen kiezers weten te boeien. De conclusie die men mag trekken uit analyse van het stem gedrag van de Javaanse cultuurgroep is dat het grootste deel van de Javaanse kiezers  niet wenst gerepresenteerd te worden door Desi Bouterse en Ronny Brunswijk. Dat is tenminste duidelijke taal. Het misbruiken van de Javaanse etnische identiteit met het doel de grote centrale etnische groep (de Pertjajah Luhur de politieke stem van de Javanen) te splitsen noemt men etnomanie bedrijven; het keurmerk van Bouterse. Het is in de Surinaamse politieke geschiedenis nog nooit voorgekomen dat de Javaanse cultuurgroep uitgesloten wordt van regerings deelname.

Paul Somohardjo Redder van de Democratie (foto bron: PL)
Paul Somohardjo Redder van de Democratie (foto bron: PL)

Indien de NDP denkt te kunnen regeren zonder de belangen van Javaanse cultuurgroep door de grootste politieke representant (de PertjajahLuhur) te doen te behartigen, zal dit onvermijdelijk tot grote  problemen leiden. Een etnische disbalans in de Surinaamse politiek, heeft altijd geleid tot sociale onrust. Toen de regering Lachmon ( VHP) –Sedney (PNP) in de begin jaren zeventig,  erop gewezen werd dat Dr.J.Sedney niet de creolen representeerde, en bovendien de Marrons werden genegeerd, bood Lachmon uit hoofde van het streven naar etnische balans (de zogenaamde brede basis) de NPS 3 ministerzetels aan om mede te participeren in een breed nationaal kabinet. Na heftige discussies binnen een verdeelde NPS werd het aanbod van Jaggernath Lachmon (VHP) afgewezen door de NPS onder druk van de PNR ( die samen  met de NPS deel uitmaakte van de NPK ). Het directe gevolg was dat de regering Lachmon vanwege de ontstane etnische disbalans (pseudobalans) binnen twee jaar  in 1973 ten val gebracht werd, mede door een aanstormende jongerenbeweging van ‘ first-voters’  en links radicalen die voorstander van de onafhankelijkheid waren. Hetzelfde staat de NDP vandaag de dag te wachten als men zich arrogant opstelt en andere democratisch gelijkwaardige partijen de maat denkt te moeten of kunnen nemen.

Chan  Santokhi Redder van de Democratie (Foto bron VHP)
Chan Santokhi Redder van de Democratie (Foto bron VHP)

De NDP gaat te ver door de soevereiniteit van politieke partijen niet te erkennen en voorwaarden te stellen dat Chan Santokhi (VHP) en Paul Somohardjo (PL) uitgesloten worden van  de formatie-lobby. Het is de Javaanse groep die van alle etnische groepen het meest  politiek honkvast blijkt te zijn, en daarmede het Licht is in de Surinaamse politieke duisternis, waarin Bouterse in staat blijkt voor een bordje linzesoep  met succes te sleutelen aan de partij loyaliteit van politici. De Javaanse cultuurgroep is blijkens statistieken de meest productieve van alle cultuurgroepen in Suriname. Zij draagt relatief het meeste bij aan de staatskas. De waardige Javaanse cultuurgroep  draagt in zich bovendien een belangrijke politieke historische mijlpaal,namelijk in 1945 Jakarta /1949 (Lingadjatti) Indonesië o.l.v. Soekarno zich te hebben ontdaan van het Nederlands kolonialisme. Het democratisch vrijheidsgevoel  is  cruciaal voor de beleving van de Javaanse culturele legitimiteit, de partij cohesie door  loyaliteit aan het politieke  leiderschap, en het politieke onafhankelijkheidsgevoel. Indonesië staat model voor het in de praktijk brengen van  eenheid in verscheidenheid (de nationale leus die in het wapen verankerd is) . De culturele pluriformiteit in Suriname wordt door de NDP ontkend en politiek gemanipuleerd. In de  V-7 partijcombinatie van de samenwerkende oppositionele politieke partijen blijkt de Javaanse cultuurgroep de tweede in grootte, met de meest spraakmakende politiek leider Paul Somohardjo;  de steen in de schoen van Bouterse. Het is onbegrijpelijk hoe  Bouterse erin geslaagd blijkt te zijn het imago van zowel Chan Santhoki (VHP) als dat van Paul Somohardjo (PL ) bewust gericht  te beschadigen en daarbij nog de brutale eis stelt,  dat hij Bouterse; alleen met hun respectieve partijen gaat onderhandelen onder voorwaarde dat zij zich ontdoen van hun leiders. Alsof dit niet erg genoeg is, vervolgt de formateur Bouterse op hautaine toon dat hij zich het recht toe-eigent om niet met de V-7 als politieke partij aan tafel te gaan zitten, maar wel met de 6 afzonderlijke partijen. En zo dendert de arrogante NDP trein  -met  machtsvertoon vanwege de recente verkiezingswinst- door het Surinaamse politieke landschap; niets en niemand ontziend. Dit – het uitsluiten van gelijkwaardige burgers-is de domste presidentiele (NDP) attitude; een winnaar onwaardig. In het buurland Guyana, dat op 11 mei verkiezingen had, is onlangs de nieuwe winnende regeerploeg van start gegaan zonder oppositie. De linkse 23 jaren regerende PPP, die de verkiezingen nipt verloor, weigert plaats te nemen in de oppositionele banken. In ons buurland staan twee cultuurgroepen  (Indiërs en Afrikanen) diametraal tegenover elkaar en is het met die groepen midden zestiger jaren van de vorige eeuw behoorlijk mis gegaan; ernstige etnische onlusten hadden plaatsgevonden. In Suriname waar de bevolkingssamenstelling ongeveer dezelfde is, maken de Javanen als derde arbitraire grote groep het verschil uit in vergelijking met Guyana. De Javaanse cultuurgroep heeft in Suriname altijd gezorgd voor een  bemiddelende –depolariserende -rol tussen de twee rivaliserende etnisch groepen (Hindoestanen en Creolen) in Suriname. Dat is tot op heden niet veranderd. Wijsheid en takt bij de NDP (26 zetels) zou zijn;  zich hiervan terdege rekenschap te geven, door ingetogen de gevoelige pluriforme etnische balans in de Surinaamse politiek niet te onderschatten noch te veronachtzamen.

De positieve rol van de ABOP (Brunswijk) en de Pertjajah Luhur (Paul Somohardjo) voor het presidentschap van Desi Bouterse is een

Ronny Brunswijk Redder van de Democratie (Foto bron: ABOP)
Ronny Brunswijk Redder van de Democratie (Foto bron: ABOP)

historisch gegeven, dat niet kan worden verdonkeremaand. De kongsi tussen deze twee politieke partijen (PL en ABOP) enerzijds en de rest van  V-7 anderzijds zou aan een regering Desi Bouterse 2, het grootste en meest stabiele nationale draagvlak kunnen bezorgen. Merkwaardig ligt de bal tijdens deze formatie niet bij Bouterse maar bij Brunswijk (ABOP/AC) die eigenlijk het laatste woord heeft, als hij zijn historische rol  tenminste beseft en Bouterse eraan  kan herinneren dat hij (ABOP/AC) en Somohardjo (PL) ervoor gezorgd hebben dat Bouterse überhaupt president kon worden. De fragiele ethische basis van  dit afgedwongen en afgeperste  presidentschap is onveranderd en zou dus  nu ook door een van deze politieke partijen simpel kunnen beëindigen. De Marrons en de  Javaanse cultuurgroep kunnen nog geschiedenis schrijven in Suriname als Bouterse zich tenminste niet koest houdt. Hoogmoed komt voor de val.

ANS-persbureau/ braamspunt.com@gmail.com. Paramaribo-Amsterdam 10juni 2015

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*