Braamspunt" /> Braamspunt"> Braamspunt">

V-7 Stabiel in de formatie en sterk in de oppositie

Bouta plaatst Chan en Somo buitenspel.......Kan dat wel ? (Foto bron: Caribbeanelections.com)
BOUTA PLAATST CHAN EN SOMO BUITENSPEL.....KAN DAT WEL ? (foto bron: caribbeanelections.com)
BOUTA PLAATST CHAN EN SOMO BUITENSPEL…..KAN DAT WEL ? (foto bron: caribbeanelections.com)

V-7 Stabiel in de formatie en sterk in de oppositie

Ruim twee weken na de verkiezingen is in Paramaribo de regeringsformatie in volle gang. Formateur-president-partijvoorzitter   Desi Bouterse heeft het druk met de op 15 juni a.s.te beginnen aftastende gesprekken met politieke partijen. Merkwaardig is dat voor het eerst in de Surinaamse politieke geschiedenis men bij deze regeringsformatie rekening moet houden met allerlei opties, omdat de NDP het politieke veld heeft versnipperd. De president heeft laten weten dat twee personen –leiders van de twee grootste partijen-niet welkom zijn bij de formatiegesprekken en dus ook niet zullen worden uitgenodigd. Hoewel de persoonlijke uitsluiting ongrondwettelijk is lijkt niemand te protesteren. Personen en politieke partijen buitelen over elkaar heen om via de pers de publieke opinie en het onderhandelingsklimaat te beïnvloeden. De ‘makelaars’ en lobbyisten maken overuren. De hype van het moment is wel de ophef in de Pertjajah Luhur. Binnen deze politieke partij, die lid is van V-7,  is de ruzie tussen de voorzitter Paul Somohardjo en de ondervoorzitter Raymaond Sapoen hoog opgelopen. Onderlinge politieke verschillen binnen de Pertjaja Luhur worden in de pers nu breed uitgemeten (iedereen lijkt zich ermee te bemoeien) en zodoende wordt het vuurtje flink opgestookt tot leedvermaak van belanghebbenden in het kamp van de verkiezingsoverwinnaar NDP. Tegelijkertijd lijken de afzonderlijke partijen van de V-7 combinatie van samenwerkende oppositionele partijen steeds meer te bekomen van de verkiezingsnederlaag en te beseffen dat de strijd nog lang niet gestreden is. Zij zijn vastberaden bij elkaar te blijven en zich te houden aan hun afspraken. Toch heeft de V-7 haar individuele lid-partijen niets in de weg gelegd om met formateur Bouterse op diens ‘onwettige’ uitnodiging aan tafel te gaan zitten. Bouterse ’s pogingen om de V-7 combinatie als een kaartenhuis uit elkaar te doen vallen,hebben tot nog toe weinig succes. Steeds luider klinkt de ervaring met Bouterse onder de bevolking en de politici die bij hem uit de gratie zijn; hij beloont de overloper of verrader (in zijn woorden eet hij zijn eigen  braaksel) maar daarna wordt de betreffende persoon zonder aanzien des persoonals het hem uitkomt weggejaagd als een wegwerp artikel. Dit gebruiken van personen en partijen is het keurmerk van Desi Bouterse, die wel raad weet met een ruziënd “ formatie-veld”  van losse individuen en partijen die, om de macht, bereid zijn elkaar een pootje te lichten. Maar de harde werkelijkheid is dat Bouterse met zijn 26 zetels op meerdere fronten tekort schiet om een stabiele regeerploeg bij elkaar te rapen (copyright Caldeira: “samenraapsel”). Er kan dus nog van alles gebeuren; het veld ligt open. De formatie-uitkomst wordt een coalitieregering met vogels van allerlei pluimage die het op korte termijn met elkaar of met de NDP of met de oppositie aan de stok krijgen. Of Bouterse doet water bij de wijn en streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak voor een nationale coalitieregering. Bij alle mogelijke combinaties van mogelijke kabinetten  zit  de formateur met de“kleintjes” PALU en de DOE in zijn maag omdat deze partijen nauwelijks draagvlak hebben en scherp omlijnde eigen opvattingen (over ambtelijke posities) koesteren die zij graag gerealiseerd zien. Nu blijkt ook dat de onderhandelaar Bouterse naar alle waarschijnlijkheid zijn cadeautje aan Adhin- de post van vice president- te voorbarig heeft weggegeven. Hij kan minder beloven en heeft veel aanbod maar van voornamelijk gelukszoekers die doorgaans geen politieke oplossingen aandragen voor nationale problemen doch deze eerder vergroten. Kleine partijtjes accommoderen –zoals dat heet in Suriname– niet hoeven te rekenen op een tegenprestatie van hen, schiet niet op.   Een gedoogregering NDP-ABOP/AC-V-7 is voor een instabiel Suriname de meest realistische optie aangezien NDP, V-7 en de ABOP/AC alle andere partijen in een te vormen brede regering onder controle kunnen houden en rust kunnen brengen in het land. Het moet ook niet worden uitgesloten dat vanwege het omkoopgedrag van de NDP er veel onrust zal bijkomen door bewust uitgelokte nieuwe conflicten. De turbulentie die de NDP nu heeft veroorzaakt in de Pertjajah Luhur zal slechts kinderspel blijken bij wat nu komen gaat. Het electoraat is bedrogen en men kan dus niet zeggen dat wat nu komen gaat de volkswil is. Het is publiek geheim dat de zieke Bouterse eigenlijk de “(politieke) pijp aan Maarten wil geven” (=ned.gezegde: willen ophouden) en slechts garanties wil voor zijn persoonlijke vrijheid en politieke immuniteit. Polariseren met V-7 betekent, dat de NDP en ABOP/AC in een internationaal isolement zullen geraken op korte termijn; met het realistische gevaar dat beide leiders zullen worden berecht. Verzoening kan voor alle partijen tijdwinst betekenen. Dit laatste doet de verliezer van de verkiezingen V-7 beseffen dat zij als politieke tegenstander van de president, ook deel kan zijn van een nationale oplossing. Het kan verkeren in Suriname, waar de klok in menig opzicht vooral in etnisch-, is teruggedraaid, en wij allen zullen moeten roeien met de riemen die er zijn.

Somohardjo en Santokhi op de strafbak ....Onderontwikkeld en Hebzuchtig volk slikt alles
Somohardjo en Santokhi op de strafbak ….Onderontwikkeld en Hebzuchtig volk slikt alles

Met het demoniseren van Chan Santhoki (VHP) en Paul Somohardjo (PL) heeft Bouterse het zichzelf enorm moeilijk gemaakt om de formatie succesvol te beëindigen. In Suriname is geen enkel politicus beter dan de andere en heeft niemand het recht om gelijkwaardige burgers van het land politiek te excommuniceren. “Zoals Gij zaait zo zal Gij oogsten”.

ANS persbureau.Braamspunt.com@gmail.com   Paramaribo.12 juni 2015

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*