• ajasmineltd

Corona de Paniek en de Missers

Terwijl in Europa de SARS/CoV-2 situatie langzaam verbetert en er sprake is van uitdoving op veel plaatsen, slaat het virus in andere delen van de wereld nog bijna vers toe. Bijvoorbeeld in Suriname, dat in eerste instantie goed door de eerste bedreigingen heen rolde en adequate maatregelen nam, maar waar nu pas Corona echt begint te woekeren en de maatregelen weer worden aangescherpt. Ook in de buurlanden is het virus relatief heftig te keer aan het gaan, Brits Guyana heeft per hoofd van de bevolking een van de hoogste

sterftecijfers (volgens de opgave van de John Hopkins wereldwijde monitoring). Misschien niet helemaal toevallig komt de nieuwe piek na de verkiezingen en werd een politiek issue met betrekking tot de uitslag, maar de nieuw lock-down valt niet lekker. De Tequila party’s komen in het gedrang, op roddelsite Dumpert is dat een hot item. De anderhalve meter samenleving past niet erg bij de Surinaamse volksaard. Het is dus een gevaarlijke situatie, voor Paramaribo, maar ook voor het binnenland, waar natuurlijke immuniteit bij geïsoleerde populaties mogelijk veel lager is. Ook is economische impact van de nieuwe lock-down een factor. In Nederland is de schade enorm. Steden als Amsterdam gaan een enorme crisis tegemoet, toerisme is ingezakt, de huizenmarkt krijgt een klap, de horeca is zieltogend, dit wordt nog een dip van jewelste. Wanneer de impact qua aantallen Corona besmetten in

Suriname vergelijkbaar zou blijken met die in Nederland, en dat lijkt gezien de overeenkomsten in levensstijl niet ondenkbaar, kan Suriname dat qua medische faciliteiten niet goed aan. Dat zou relatief meer slachtoffers kunnen gaan eisen.

Ondertussen is veel meer bekend over wat het virus aanricht, hoe het wordt overgedragen en hoewel dat in Nederland via alternatieve kanalen en mensen als Willem Engel en Maurice de Hond ook wel breed wordt opgepikt, blijft de overheid en het RIVM vasthouden aan haar beleid en manipuleert op grote schaal de berichtgeving, via censuur en mediamacht. Zo wordt het bestaan van een Post Corona Syndroom (beter Post SARS syndroom) ontkend omdat men zogenaamde de massa niet bang wil maken, maar zal uiteindelijk blijken

dat de blijvende schade aan de longblaasjes bij zware Corona patiënten tot invaliditeit voor duizenden mensen zal leiden. Met huiveringwekkende kosten, en veel menselijk leed, maar dat durft men niet toe te geven.

Er was in eerste instantie paniek, Er werden fouten gemaakt, verkeerde behandelingen zoals beademing voorgeschreven, en hopelijk zal men bij de nieuwe golf in Suriname verstandiger zijn, met name ontmoetingen in de buitenlucht hebben minder besmettingsgevaar. In beperkte ruimtes met slechte ventilatie samenkomen is veel gevaarlijker en ook het isoleren van ouderen en risicogroepen kan wat menselijker, zeker als men rekening gaat houden met de natuurlijke immuniteit, die zeker in Paramaribo op hetzelfde niveau als in

Nederland zal liggen, dus rond de 60-70%. Maar er is wel reden voor zorg, Corona kan een heel nare nasleep hebben en de economie is kwetsbaar.

Wat opvalt is dat alle research naar Corona patiënten gaat, die onderzoekt men, analyseert de ziektebeelden en zoekt naar vaccins. Maar veel belangrijker is om uit te vinden, wat mensen immuun maakt voor de ziekte of minder bevattelijk. Als we dat beter begrepen is profylaxe (voorzorg) beter te organiseren. Dat niet kijken naar wie immuun of minder bevattelijk is geldt overigens voor de meeste aandoeningen, PTSD, kanker, malaria etc.

De wetenschap heeft te veel een focus op de pathologie, en wil niet naar de mechanismen kijken die ons wel gezond houden.

Maar dan moeten we eerst eens kijken naar de uitdoving, de groepsimmuniteit waar veel onzin over verkondigd is, maar toch essentieel is voor het uitdoven van de pandemie, die nog steeds woedt en slachtoffers vraagt, uiteindelijk wel rond het miljoen wereldwijd vrees ik.


Immuniteit-herd immunity-natuurlijke weerstand

Herd Immunity heet groepsidentiteit in kringen van virologen, maar men heeft dat begrip in eerste instantie sterk beperkt en sprak niet meer over natuurlijke immuniteit, dat werd gemakshalve maar even vergeten. Er zijn altijd mensen de bestand zijn tegen een ziekte, maar de virologen hadden het vooral over vaccinatie en antilichaam opbouw. Ook bij Co-VID 19 (nu SARS/CoV-2) keek in het begin vrijwel niemand naar die natuurlijke immuniteit of weerstandsvermogen, al werd er wel gepleit voor een gezonder leven en meer bewegen, dat zou die immuniteit verbeteren. Er zijn echter allerlei factoren, die de natuurlijke immuniteit beïnvloeden, maar waar geen onderzoek naar is gedaan of waar bij de evaluatie van corona gevallen geen rekening mee wordt gehouden. Denk aan de algehele conditie, maar ook aan bloedgroep, trauma-verleden (PTSS), antibiotica gebruik, darmflora (biome), depressie, autisme, bevattelijkheid voor suggestie (placebo), vitaminegebrek, HPA-as problemen (cortisol, bijnieren), eetgewoonten, telomere degradatie, maar ook omgevingstemperatuur,

luchtvochtigheid (het punt van Maurice de Hond), stralingsbelasting, kortom er kunnen allerlei factoren zijn, die mensen meer of minder gevoelig maken voor het virus. Waarschijnlijk hebben veel van de remedies, die her en der genoemd worden en blijkbaar enig succes boeken, zoals hoge doses vitamine C, of wat de Ayurveda en de Chinese traditionele geneeskunde aanbiedt (Rhodiola, Ashwagandha), daar mee te maken. Ze verhogen

de weerstand. Het onderscheid tusen immuunstimulatie en behandeling wordt onvoldoende ingezien. Hydroxychloroquine (HCQ met zink etc.) bijvoorbeeld helpt misschien, daar is kwestie over, als je net besmet bent, niet als profylaxe, vrees ik. De onderzoeken spreken elkaar tegen, maar ik mis de tijdsfactor, wanneer precies na besmetting en op welk moment van het dagritme geeft men HCQ, want ook je immuunsysteem heeft een dagritme.

Het blijkt wel, dat voor bepaalde groepen die natuurlijke immuniteit hoger is, zoals bij jonge kinderen of juist lager, zoals voor ouderen en mensen met obesitas, hoewel dat ook een symptoom kan zijn van gebrekkige darmflora en dat de boosdoener is. Helaas heeft dat niet geleid tot echt meer aandacht voor de mogelijke factoren die natuurlijke immuniteit bevorderen, zoals voedsel, bewegen, gezonde lucht, probiotica. Een traumahistorie is een ongunstige factor. Het is bekend (onder meer van onderzoek onder veteranen in de

VS en bij kinderen die een slechte jeugd doormaakten) dat naarmate we meer trauma in ons leven doormaken onze levensverwachting afneemt, soms met tientallen jaren. Dat valt ook af te leiden uit onder meer de telomere degradatie (een soort reserve-mechanisme in de DNA/RNA code) bij PTSS/PTSD patiënten. Waarom jonge kinderen minder bevattelijk zijn is dan ook begrijpelijk, ze hebben nog niet veel schade opgelopen. De experts geven het nu toe, kinderen lopen minder kans op Corona, ze besmetten elkaar minder en zijn als ze het

oppikken ook minder kwetsbaar. Dat betekent dus dat hun immuniteit groter is, maar ook dat die afneemt naarmate ze ouder worden. Bij contact tussen kinderen dooft het virus snel uit, zou je kunnen zeggen, de groepsimmuniteit is groot genoeg. Maar 1% van de kinderen heeft volgens RIVM antistoffen, maar weten we welke kinderen, hadden die een verborgen ziekte, zijn bv. C-section geboortes ongunstig in dit opzicht? Ligt dat afnemen van de immuniteit. aan al die vaccins die we ze toedienen, aan het gebruik van antibiotica, aan ongezond eten en leven, ligt daar ergens de sleutel van ons immuunsysteem?


Uitdoven

De belangrijke boodschap is dat de natuurlijke (innate = aangeboren) groepsimmuniteit wel eens op een veel hoger niveau zou kunnen liggen dan waar het RIVM rekening mee houdt, en bijvoorbeeld al op 60 of 70% lag voor de uitbraak (bij ouderen dus lager, het voorbeeld van het Seattle kerkkoor met meer dan 60% besmettingen geeft dat aan, meestal wordt niet meer dan 25-30% besmet. Daardoor komt ook de herd immunity (groepsimmuniteits) drempel die ergens bij 80% ligt in zicht; als een relatief beperkt aantal mensen besmet is geraakt en antilichamen heeft ontwikkeld kan de totale immuniteit het uitdovingsniveau bereiken, iets wat op een aantal plaatsen is gebeurd. Dat zou dus in Wuhan mogelijk het geval zijn, maar ook andere virushaarden laten uitdoving vermoeden (zoals in ons land). Gezien het uitdoven van de Corona brandhaarden lijkt het er op, dat de groepsimmuniteit, en dat is dus veel breder dan die paar procent (misschien max. 10%) met antibodies, vanaf het begin veel hoger was dan werd aangenomen. Dat is nooit meegenomen in de discussie, de zogenaamde experts hebben natuurlijke weerstand gewoon genegeerd als factor en hopen vooral op een

vaccin en kijken naar de nogal problematische testresultaten voor antibodies (serologische testen voor IgM, IgG en IgA antistoffen, nog geen antigeen test). Sterven met of door Corona is de vraag; de Corona (maar ook allerlei behandelingen en vaccinaties als die er komen) tast het immuunsysteem aan, en geeft dus gelegenheid aan al aanwezige ziektes en aandoeningen om zich te manifesteren. Daar sterft men dan aan.


Te beperkt onderzoek

Het WHO raadt autopsie (kijken wat de echte oorzaak is na overlijden) af, waarom is onduidelijk, maar er komt nu wel meer naar buiten. Het is jammer dat bij al die duizenden coronapatiënten zo weinig bekend is over hun achtergrond, zaken als bloedgroep, comorbiteit (welke andere ziektes hebben of hadden ze) , trauma-achtergrond (zoals PTSS of keizersnede) maar vooral de darmflora status van de patiënten en hun bijnierfunctie

kwaliteit is niet bekend of wordt niet gepubliceerd. Dat terwijl we steeds meer inzien dat de darm-biotoop, dus de bacteriën in de darm een enorm belangrijke rol spelen in onze algehele gezondheid. Kinderen hebben meestal een gezondere darmflora, nog niet verpest door het ‘moderne’ leven en overvloed aan medicijnen. Het zou goed zijn, als de ‘experts’ wat verder zouden kijken dan de longproblematiek en data gaan verzamelen die inzicht geven in immuniteit en weerstandvermogen. Natuurlijk, de longen zijn de meest aangetaste organen. Longontsteking is vaak de feitelijke doodsoorzaak, maar Corona maakt blijkbaar naast het aantasten van de longfunctie ook slapende aandoeningen actief en die spelen op, daaraan sterft men. De longen zijn wel de meest voorkomende plek waar problemen ontstaan, maar

wat er precies gebeurt is onderwerp van onderzoek. Van de Veerdonk (Nijmegen Radboud): "Covid-19 enters the lungs via the ACE2 receptor. The virus binds to the receptor, which then pulls it into the lung cell where the virus can multiply. In case of a massive infection, this process makes the ACE2 receptors disappear from the outside of the cell. With that, their function also disappears. ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) is known to play a role in maintaining blood pressure throughout the body, which is regulated by the RAAS, the renin-

angiotensin-aldosterone system. The RAAS system, and thus ACE2, controls blood pressure by regulating vasodilatation and vasoconstriction. “ Dat heeft wel geleid tot andere behandelingen. De eerst toegepaste methode van beademing/ventilatie bleek

in wezen een foute en gevaarlijke aanpak, toedienen van zuurstof is waar het om draait.

De ontsteking of embolie of wat er dan ook plaatsvindt in de longen veroorzaakt veel weefselschade. Die schade is wat het zogenaamde Post SARS Syndroom veroorzaakt, waarbij b.v. ook hartklachten kunnen optreden. Er is geen allopatische (normale geneeskunde) remedie voor dit syndroom, waaraan mensen met een zware Corona aanval dus achteraf kunnen gaan lijden. Hoogstens kan wat symptomatische verlichting gevonden worden door fysiotherapie (longspieren wat steviger maken) , ontspanningsoefeningen en –

medicijnen die je rustig maken. Bewegen is essentieel, ook al om oedeem te voorkomen, maar valt Post SARS patiënten zwaar, ze zijn kortademig


Waarom is er griep?

De onderliggende vraag is of de virussen achter griep en andere seizoensziekte een evolutionaire rol hebben. Dat is niet onwaarschijnlijk, een uitdunning van de populatie die vooral zwakke individuen raakt vlak voor het mating season, is functioneel. Op die manier krijgt het sterkste DNA betere kansen. De bedreigde soorten hebben daar ook weer bescherming voor ontwikkeld, de natuurlijke immuniteit. Dit zou wel betekenen dat er

in het DNA van virussen een soort trigger mechanisme moet zitten, waarschijnlijk in relatie tot externe, zogenaamde epigenetische signalen, die het virus activeren. Dat kan te maken hebben met het weer (luchtvochtigheid/temperatuur zoals Maurice de Hond signaleerde) , maar ook met pollen in de lucht, bepaalde geuren, bepaalde voedingsmiddelen, dat kan van alles zijn. Als die triggers weer verdwijnen, dooft het virus uit.

Blijft isolatie nodig? Het hele idee van de lock-down is, nu we meer weten, veel te zwaar opgepakt en ingezet, heeft mogelijk de coronagolf wel wat uitgerekt en overbelasting van de zorg voorkomen, maar ook het uitdoven vertraagd. Totale lock-down zou dat theoretisch nog heel lang wegschuiven.


Persoonlijke lock-down of isolatie heeft wel zin. Voor de risicogroepen, zoals ouderen en mensen met long- of hartziektes, blijft er een risico, ook na en bij uitdoving. Want nog een bepaald percentage van alle mensen heeft wel het virus en kan anderen besmetten, alleen is de kans veel geringer. Die risicogroepen moeten dus erg voorzichtig blijven en de samenleving moet rekening met hen houden, b.v. door speciale openingstijden en

1,5 meter regime wanneer b.v. ouderen of risicogroepen ergens bij betrokken zijn, vooral frisse lucht en ventilatie is belangrijk, uit elkaars hoestdruppeltjes (aerosolen is de modekreet) blijven. Maskers helpen alleen om die druppels van besmette personen tegen te houden, en beschermen niet of nauwelijks gezonde mensen.

Je krijgt er zelfs meer klachten door, omdat je niet goed kunt doorademen. Die verplichting in bijvoorbeeld Openbaar Vervoer in Nederland gaat nog slachtoffers vragen, maar het houdt de treinen ook relatief leeg, veel mensen worden panisch van zo’n mondkapje en de controle BOA’s. Hou altijd een open flesje water in je hand, dan hoef je geen mondkapje, omdat je drinkt.


Een alternatieve visie

Een totaal andere benadering dan de huidige medische focus op de longfunctie en longsymptomen (zoals de ACE-2-receptoren) heb ik al in maart in een bijdrage op www.academia.edu aan de orde gesteld. Is het mogelijk dat de symptomen van het corona-virus hun oorzaak vinden in de darmen, en dan met name in een ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn van enterococcus faecium. Dat is een gevoelige bacteriestam, die ook bij het

immuun worden van antibiotica een rol speelt, en blijkbaar het immuunsysteem beïnvloedt, hetgeen in veterinaire kringen al langer bekend was en de relatie met corona-virussen ook al is gelegd (Chai, W. 2013).

Mensen die veel antibiotica hebben gebruikt missen vaak die stam, en nu is de gedachte dat ze daardoor ook de natuurlijke immuniteit missen of daarin tekort komen. Het repareren van de darmflora is mogelijk, en ook vrij eenvoudig door het innemen van zogenaamde pre- en probiotica. De betreffende bacterie, enterococcus faecium, is gewoon bij de drogist en vrij goedkoop te verkrijgen (onder meer in Lucovital Probiotics 6) en zou de natuurlijke immuniteit weer op peil brengen. Dat werkt niet voor iedereen, er zijn andere factoren die het ‘aanslaan’ van de bacterie kunnen beïnvloeden, dus het is geen 100% protectie of remedie. Er zijn vast ook andere middelen en methodes om de natuurlijke immuniteit weer op peil te brengen, ook huismiddeltjes, kruidenmengsels, hoge doses vitamine C en hydroxychloroquine met zink, maar deze probiotica profilaxe (voorzorg) route is vrij simpel, maar helaas niet opgemerkt door de medische wereld. Mogelijk dat deze probiotica ook in Suriname kan helpen de weerstand onder de bevolking te verhogen, Het is goedkoop en kan snel vermenigvuldigd worden.


Juni 2020Luc Sala luciussala@gmail.com mijn mob. 0654987876

PS Ik ben fysicus en econoom, maar mijn interesse naar PTSD en bijvoorbeeld gut-biome invloeden (darmflora)

heeft te maken met mijn studies naar identiteit, PTSD, C-section en multiple persoonlijkheden, zoals te lezen

valt in mijn boeken over identiteit, die ik samen met Prof. Stanley Krippner schreef. Zie www.academia.edu

https://www.academia.edu/41182738

/Identity_2.0_a_new_and_updated_perspective ISBN 9789492079350, 2020


Referenties:

Antiviral effects of a probiotic Enterococcus faecium strain against transmissible gastroenteritis coronavirus.

Door Chai W1, Burwinkel M, Wang Z, Palissa C, Esch B, Twardziok S, Rieger J, Wrede P, Schmidt MF. In Arch

Virol. 2013 Apr;158(4):799-807. doi: 10.1007/s00705-012-1543-0. Epub 2012 Nov 28.

Human and Swine Hosts Share Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium CC17 and CC5 and Enterococcus

faecalis CC2 Clonal Clusters Harboring Tn1546 on Indistinguishable Plasmids, door Fernando Baquero; 2011,

Journal of Clinical Microbiology


Radboud; Publication in Preprints: Kinins and Cytokines in COVID-19: A Comprehensive Pathophysiological

Approach - Frank van de Veerdonk, Mihai G. Netea, Marcel van Deuren, Jos W.M. van der Meer, Quirijn de

Mast, Roger J. Bruggemann, Hans van der Hoeven https://www.preprints.org/manuscript/202004.0023/v1

An overview of immunological and genetic methods for detecting swine coronaviruses, transmissible

gastroenteritis virus, and porcine respiratory coronavirus in tissues. Door Sirinarumitr T1, Paul PS, Halbur PG,

Kluge JP. In Adv Exp Med Biol. 1997;412:37-46.

5 views0 comments