• ajasmineltd

MACHTSVERLIES BOUTERSE EINDE VAN EEN TIJDPERK 1980- 2020

Updated: May 22, 2020

De naam Bouterse (NDP-er en president) is terecht of onterecht 40 jaar lang dominant aanwezig geweest in het machtscentrum van de Surinaamse politiek. Fysiek afgetakeld en als politiek leider steeds minder geloofwaardig,  lijkt hij steeds minder in staat de rust in de rechtstaat Suriname te kunnen bewaren en garanderen. Jammer genoeg is hijzelf de aanstichter van het kwaad, en van de teloorgang van de economie en  het onderling vertrouwen  van de Surinaamse bevolking. Hij wordt zelfs in de regio algemeen beschouwd als de lijpe  politieke arm van de informele economieën van Zuid  Amerika en van  de aanpalende maffia’s van verscheidene landen, omdat Suriname het enige Zuid-Amerikaanse land is waar de maffia een directe connectie heeft met  de politieke macht en internationale netwerken. De immuniteit genietende president heeft zijn onschendbaarheid niet alleen ingezet in zijn strafzaak maar in religieuze zin als door God gezonden heerser. Zijn politieke status is misbruikt door zijn communistische  bondgenoten  uit Veneziela en Cuba vooral, om hun isolement te doorbreken. Maar allen belandden  van de regen in de drup omdat de president niet in staat blijkt zijn politiek leiderschap deugdelijk in te vullen. Anders gezegd is Suriname onder Bouterse  gaandeweg een veilige uitvoerhaven geworden voor internationale criminaliteit, drugsdoorvoer, mensenhandel, goud, vluchtheuvel voor fiscale vluchtelingen  en  een schuilplaats voor de gelaagde Zuid-Amerikaanse onderwereld.  Vanaf het begin van het nieuwe jaar 2020 zijn duidelijke barsten zichtbaar in het machtsbolwerk van de omhoog gevallen president. Hij blijkt de weelde van de presidentiële macht, niet aan te kunnen.  De gedoogde president is nu een obstakel voorde  machtsstructuren en de expansie van het nationale-  en internationale grootkapitaal, buitenlandse investeringen, cumulatie van wetenschap en techniek,  al  is het slechts vanwege zijn onvermogen   de economie in veilig vaarwater te manoeuvreren en zijn land n volk naar een hoger niveau  te ontwikkelen of minimaal politieke rust te gunnen. Integendeel ; Suriname werd met regelmaat  in negatieve zin wereldnieuws. In een historisch Kafkaiaans rechtsproces werd hij op 29 november 2019 tot 20 jaar gevangenisstraf  veroordeeld door de Surinaamse  Krijgsraad bestaande uit 3 vrouwelijke rechters.  Op het moment van de uitspraak van het vonnis  door de rechtbank, vertoefde de president met een uitgelezen  40-koppig gezelschap van familie, vrienden en intimi  in de Volksrepubliek China op uitnodiging van president  Xi Jing Ping die in verlegenheid is gebracht. Zijn gast blijkt een veroordeelde die thuis door een woedend volk opgewacht wordt om zijn straf te ondergaan. De president was genoodzaakt met spoed naar Suriname terug  te keren om zijn veroordeling aan te kunnen vechten.. Tijdens zijn reis organiseerde hij een theatrale ontvangst in de nachtelijke uren in de kleine ontvangsthal van de J.A.P. Luchthaven te Zanderij. De eerste reactie op Surinaamse bodem van de president, die nu de status van veroordeelde meervoudige moordenaar  heeft, beloofde niet veel goeds. Uit alle reacties en verklaringen van zijn NDP aanhang blijkt dat de kleine elite bovenlaag (inclusief de NDP aanhang) bereid is de zinloze strijd aan te binden met de democratische  krachten in de Surinaamse rechtstaat.  Volgens de voorgeschreven juridische procedures moest de president op 22 januari 2020  ter rechtszitting komen uitleggen of hij in verzet en/of hoger beroep zou gaan, hetgeen ook geschiedde. Er is verzet aangetekend. Maar de “show van 22 januari 2020”, zoals NDP-er  Alfonsoewa de rechtszitting typeerde, daarbij gebruikmakend van niet welgevallig taalgebruik waarbij de Surinaamse bevolking als een kolonie apen is omschreven, is een genante vertoning geworden van achterhaalde populistische retoriek, juristerij, en theatrale media protocollen. Bouterse en zij NDP besteedden miljoenen om enkele  honderden  personen met vlagvertoon de binnenstad van Paramaribo, en het gerechtsgebouw te laten blokkeren ter ontkenning van de voor hen bittere realiteit.  De “Baas” is opgeroepen door een andere  politieke “Baas”- de rechterlijke macht- en moet  nu laten blijken wie echt de baas is. Bouterse die moest buigen voor de rechtsprocedures (niet voor het recht), had het antwoord al klaar liggen. Hij heeft de show gestolen, en is verschenen  ter rechtszitting in militair uniform om te komen vernemen dat de zitting  is verdaagd. Zijn verwarde  juridische adviseurs  voerden een andere  “show”op om hun afgang te maskeren.  Hij , de huidige president is in  het uniform  aan de macht gekomen,  het burgerpakje  doet hij  al 40 jaren als politicus  voor de “show”aan, maar hij blijft militair. Hij zal zijn positie  militair  verdedigen. In combinatie met de openlijke beledigingen aan het adres van de rechterlijke macht, en oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid liet de president zijn ware gezicht zien. Zijn laatste woorden waren “Tralala”, als antwoord op de vraag waar het volksgeld- een ruw geschat bedrag van 400 miljoen dollar, verdampt in een bankcrisis-   gebleven is. Hij kiest voor confrontatie, gokt op het frauduleus manipuleren van de verkiezingen op 25 mei. De president vecht voor het behoud van zijn presidentiële  immuniteit. Maar de bevolking ,  inclusief delen van zijn eigen aanhang, schijnt hem nu ook zijn  door zijn populistisch beleid zelf geschapen aureool van onaantastbaarheid niet  meer te gunnen. De ommekeer in de plooibare  gedooghouding van de bevolking is ontstaan door de recente financiële schandalen in de bancaire sector, en de gelijktijdige daling van de waarde van de Surinaamse munt en de aanhoudende prijsstijgingen van basisgoederen. Tegen de adviezen van de economen, internationale instellingen en  financieel deskundigen in,  blijft de regering geld lenen. De geloofwaardigheid van de president is tanende, zijn lichamelijke conditie is van zijn gezicht af te lezen,  en  zijn trukendoos is uitgeput, zijn naaste medewerkers spreken elkaar tegen en niemand gelooft hem meer. De gevaarlijkste financiële crisis in zijn land  weet hij niet te managen . Al als klap op de voorpijl komen spontaan duizenden woedende Surinaamse burgers  op straat op 17 februar 2020. De wereld is getuige van een historisch moment in de Surinaamse politieke geschiedenis. Het dappere Surinaamse volk- dat  zich niet door een president in militairpak laat  bedreigen -zegt BASTA, tot hier en niet verder. Het onmiddellijke aftreden van de president en zijn regering is geëist. Nieuwe opkomende jonge leiders  hebben het politieke roer overgenomen door middel van een spontaan volksprotest op 17 februari 2020. Dit is het moment waarop een getergde bevolking in actie is gekomen. De president  heeft de onvergeeflijke fout gemaakt om aan de eer en het geld van de ongewapende en berooide bevolking te komen; het zuur verdiende geld van de middenklasse. Het onbesmette blazoen van Suriname is besmeurd en het volk rest geen ander keus dan wereldwijd bekend te maken dat de president en regering niet in hun naam handelen. Op initiatief van een modale burger de heer Stephan Biervliet alias” Pakittow”, een ondernemer  die de middenklasse vertegenwoordigt en de stem is van het bedrijfsleven c.q. de productieve sector,  is een massademonstratie succesvol afgerond op het Onafhankelijkheidsplein  voor het presidentiële paleis en het gebouw van de Nationale Assemblee.  Nieuw leiderschap heeft de regering en de president naar huis gestuurd. Bouterse die zich het recht toegeëigend heeft om op 22 januari de gehele binnenstad van Paramaribo in een verkeerscongestie te doen belanden, moet nu toestaan dat de oppositie nu ook het recht van demonstratie opeist en in een succesvol wapen heeft omgezet. De nieuwe garde productieve activisten is gemotiveerd  en onbevreesd voor haar  grondrechten op te komen. De staat heeft hun waardigheid, hun portemonnee, de kwaliteit van het leven aangetast.  Op 17 februari  2020 zijn wij weer een stap dichter bij het einde van het Tijdperk Bouterse gekomen. Het is ook “momentum “voor de nieuwe politieke partijen  om middels politieke actie prompt de volkswil ten uitvoer te brengen en te starten met de grote schoonmaak. Nieuw Surinaams burgerschap is in de maak met brede volkssteun. ANS persbureau. 18 februari 2020 Paramaribo/Nijmegen. 

ReplyForward
111 views0 comments

Recent Posts

See All