• ajasmineltd

VHP WINNAAR VERKIEZINGEN 25 MEI 2020Grondwettelijk: uiterlijk 29 juni 2020 eerste Assembleevergadering


Juni 20202. De “verkiezingstournee” in Suriname kent meerdere etappes. De eerste is

reeds achter de rug. De onsportieve verliezer NDP worstelt nog steeds met de

acceptatie van het niet verwachte verlies. De definitieve officiële uitslag laat helaas nog

op zich wachten. Maar feit is dat het electoraat de zittende president (NDP) heeft

afgewezen. De NDP haalde slechts 16 zetels van de 51. Elk verzet van president

Bouterse om zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag moet worden beschouwd als te

kwader trouw: laakbare obstructie. Als de verkiezingsuitslag vandaag of morgen officieel

bekendgemaakt wordt door de voorzitter van het hoofdstembureau/OKB/DC/Minister van

Binnenlandse zaken kan de fase van de regeringsformatie die reeds gestart is koersen

naar de eerste Assembleevergadering. . De winnaar van de verkiezingen heeft

grondwettelijk de leiding in de formatie van een nieuwe regeerploeg,

Nieuwe regering moet minstens 25 + 1 = 26 zetels hebben

De nu volgende vergadering van het Surinaamse parlement moet volgend de grondwet

uiterlijk 29 juni plaatsvinden. Er is vanaf de datum waarop de verkiezingen hebben

plaatsgevonden een machtsvacuüm ontstaan. De vorige regering moet aftreden. De

nieuwe regering moet aantreden. De nieuwe president dient uiterlijk 12 augustus

officieel zijn geïnstalleerd; oftewel geïnaugureerd. In de eerste vergadering van het

parlement worden ook de voorzitter van de Assemblee en de ondervoorzitter gekozen. In

de huidige “grijze”fase van onzekerheden in de Surinaamse politiek doet de prsident als

een bezige bij vermetele pogingen om de politici van de winnende partijen van de

oppositie om te kopen en over te halen het presidentschap van de VHP onmogelijk te

maken. Heel Suriname en de internationale wereld is hier getuige van. DE OAS

waarnemers hebben als eerste orgaan officieel melding gemaakt van de bemoeienis van

de president van Suriname met de stembusgang. Deze rapportage is in Suriname door

de oppositie niet begrepen. Het is de belangrijkste aanwijzing voor mogelijke fraude door

de NDP de organisator van de verkiezingen. Inmiddels heeft ook de USA, middels een

persverklaring van de minister van buitenlandse zaken Pompeo, een signaal uitgegeven

dat zij transparantie en democratische eerlijkheid verwachten bij de telling en de

bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Er doet zich een nieuw fenomeen voor in Zuid-

Amerika dat bij verkiezingen gefraudeerd wordt en dat er na de verkiezingsuitslag een

politieke status-quo ontstaat met een tweekoppige leiding. De verliezer wil niet

vertrekken en de winnaar zet de overwinning voort in de vorming van een nieuwe

regering die meestal wel erkend wordt door de westerse buitenwereld. Na soortgelijke

ontwikkelingen in Venezuela en Guyana, is nu Suriname aan de beurt.


Chan Santokhi “president elect”


De volgende separate etappe behelst het kiezen van de nieuwe president, die volgens

de Surinaamse grondwet gekozen/aangewezen moet worden door 2/3 = 34 van de 51

technische zetels. Dat magische getal is 34. Als men na twee pogingen geen president

kan kiezen op grond van de grondwettelijke mogelijkheden volgt de gang naar de

Verenigde Volksvergadering (VVV). Dus we zijn er nog niet, hoewel aardig op weg in de

maand juni 2020. De NDP doet er goed aan zich gewonnen te geven en niet over te

gaan tot naasten van de verkiezingsuitslag door Fraude, obstructies, fake news en

mediamanipulatie het is het Surinaamse gegund volk haar overwinning in vrede te

vieren.Politiek analist Ludwich van Mulier en Mr. Drs. Guilliermo Samson volgen de

spannende ontwikkelingen in Suriname op de voet door middel van veel beluisterde

radiocommentaren via www.radiotamara.org en radio Salto Caribbean/ Damsko

Amsterdam livestream (via Google). De programma’s zijn ook achteraf “on demand”te

beluisteren.

ANS persbureau. 11 juni 2020 Nijmegen/Paramaribo.

5 views0 comments